Hand som skriver

Styrdokument

Skolan styrs av:

  • Skollag
  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  • Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Fritidshemmets arbetsplan
Skicka ett tips om sidan till någon
Sandbäcksskolan
Postadress: Fortunagatan 15
Telefon: 0150-573 64
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sandbäcksskolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt