Sandbäcksskolan

Skolan

Sandbäcksskolan är Katrineholms största låg- och mellanstadieskola med förskoleklasser och fritidshem. Cirka 600 elever är fördelade på olika arbetslag. Vi har hög kompetens hos pedagogerna på skolan och vi har behöriga lärare i alla skolans ämnen. Skolan är centralt belägen och vi har även nära till naturen. Närheten till de centrala delarna av Katrineholm erbjuder också stora möjligheter.

Förskoleklasserna

I förskoleklasserna på Sandbäcksskolan arbetar vi med bland annat med praktisk matematik, förberedande läsinlärning, enligt Bornholmsmodellen, och värdegrunden.

Fritidshem

På Sandbäcksskolans fritidshem är god omsorg en av hörnstenarna i verksamheten. På fritidshemmet arbetar personalen enligt en arbetsplan för att öka elevernas måluppfyllelse genom fyra fokusområden, samarbete, ansvar, självtillit och kommunikation. Fokus läggs också på att få en verksamhet som är mer målstyrd än aktivitetsstyrd.

Skolbiblioteket

Sandbäcksskolan har ett skolbibliotek och en egen skolbibliotekarie som samverkar med lärarna på skolan.

Utemiljön

Vi har en stor och varierad skolgård där eleverna har möjlighet att leka och lära. På rasterna anordnas rastaktiviteter. Det finns möjlighet att spela fotboll, både på gräs- och grusplan. Vintertid erbjuder vi eleverna spolad is och vi har utlåning av både skridskor och skidor samt bollar och annat lekmaterial.

Hitta hit

Sandbäcksskolan ligger i de östra delarna av Katrineholm, bakom Kullbergska sjukhuset. Skolans expedition finns i anslutning till parkeringsplatsen.

Besöksadress:

Fortunagatan 15, 641 33 Katrineholm

Hitta till Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan
Postadress: Fortunagatan 15
Telefon: 0150-573 64
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sandbäcksskolan
* = Obligatorisk uppgift
*