Tyck till om oss

Vill du lämna synpunkter på verksamheten , fråga om något eller kanske berömma oss för något du tycker vi gjort bra? Prata i första hand med personalen där ditt barn går. Du kan även mejla eller ringa. Det går också bra att prata med rektor eller förskolechef.

Om det är något du inte är nöjd med, vänd dig i första hand till personalen. Om ni inte lyckas lösa problemet, kan du prata med rektor eller förskolechef. Är du fortfarande inte nöjd, kan du skriva till oss. Läs mer om våra rutiner för förbättringsförslag och klagomålshantering här nedan.

Förbättringsförslag och klagomålshantering

Katrineholms kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Alla som arbetar inom kommunens pedagogiska verksamhet har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet där kunskaper och utveckling är i fokus.

Har du klagomål eller synpunkter?

Har du synpunkter på verksamheten inom förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen eller skolan? Då vill vi gärna veta det. Du kan lämna dina synpunkter skriftligt, ringa eller prata med oss personligen. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Klagomål och synpunkter blir allmän handling

Brev, fax eller e-post som du skickar till kommunen blir allmänna handlingar och diarieförs. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen. Mer information hittar du via länken Personuppgiftslagen i högerspalten.

Våra rutiner för hantering av förbättringsförslag och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål bör du i första hand vända dig till mentor eller lärare i skolan eller till personalen på förskolan, fritidshemmet eller i förskoleklassen. Om ni inte lyckas lösa problemet och du fortfarande är missnöjd, vänd dig till ansvarig rektor eller förskolechef.

Om du fortfarande är missnöjd, kan du lämna in ett skriftligt klagomål. Ditt skriftliga klagomål kommer att diarieföras på bildningsförvaltningen och utredas av ansvarig verksamhetschef. Allt dokumenteras. Verksamhetschefen ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras.

Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från det att klagomålet har kommit in. Du kommer att få ett skriftligt svar när ärendet är klart och avslutas.

Använda blankett eller kommunens e-tjänst

För skriftliga synpunkter eller klagomål kan du använda blanketten Klagomål och förbättringsförslag eller kommunens e-tjänst för synpunkter. Du hittar länkarna i högermenyn.

Skicka in eller lämna in skriftligt klagomål

Om du inte använder kommunens e-tjänst skickar du ditt klagomål till:

Katrineholms kommun
Bildningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Det går också bra att lämna in ditt skriftliga klagomål till förvaltningskontoret, Drottninggatan 19.

Lämnar du det till din skola/förskola skickas synpunkterna/klagomålet vidare till förvaltningskontoret.

Sandbäcksskolan
Postadress: Fortunagatan 15
Telefon: 0150-573 64
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sandbäcksskolan
* = Obligatorisk uppgift
*