Inflytande

På Sandbäcksskolan arbetar vi enligt de mål och riktlinjer som anges i kapitel 2 i "Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011".

Bland annat ges eleverna möjlighet till inflytande över sin utbildning och de övar på att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

På Sandbäcksskolan jobbar vi med inflytande på flera olika sätt.

  • Biblioteksråd
  • Matråd
  • Mentorstid
  • Elevråd
  • Klassråd
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Områdesråd
  • Förbättringsförslag och klagomålshantering
Sandbäcksskolan
Postadress: Fortunagatan 15
Telefon: 0150-573 64
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sandbäcksskolan
* = Obligatorisk uppgift
*