Tillverkning av hulaband till vårfest

Fritidshem

Sandbäcksskolans fritidshem består av fem fritidshemsavdelningar, Ringduvan, Pingvinen, Tigern, Lilla Bäckstugan och Bäckstugan.Fritidspedagogiken ska ligga till grund för allt det vi gör på fritids. Och med fritidspedagogik menar vi:

Omsorg 

Elevens närvaro på fritidshemmet grundas av ett tillsynsbehov. God omsorg, där både elever och vårdnadshavare känner trygghet, är en av hörnstenarna i verksamheten.

Kommunikation/Social kompetens

Fritidshemmet ska arbeta med att stärka elevens självkänsla och identitet.  Ett grupporienterat arbetssätt, där relationer elever emellan och mellan elever och vuxna, är ett viktigt redskap för att stödja och stimulera barn i deras förståelse av omvärlden.

Delaktighet

Fritidshemmets verksamhet ska präglas av delaktighet, där eleverna och pedagogerna i samråd utformar verksamheten. Fritidshemmet ska erbjuda olika former av aktiviteter där eleven ges möjlighet att självständigt upptäcka både omvärlden och den egna förmågan.

Kunskaper

Fritidshemmet ska arbeta med lek och skapande arbete där det situationsstyrda lärandet dominerar pedagogiken. Fritidshemmet ska fånga och ta tillvara på barns intressen och skapa situationer där eleverna utmanas i sitt lärande. Fritidshemmet och skolans verksamheter ska komplettera varandra.

Läs mer om fritidshemmen i vår folder

Skicka ett tips om sidan till någon
Sandbäcksskolan
Postadress: Fortunagatan 15
Telefon: 0150-573 64
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sandbäcksskolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt