Revisionsrapport, granskningsåret 2018 - Katrineholm