Revisionsrapport, granskningsåret 2015 - Katrineholm