Revisionsrapporter, granskningsår 2014 - Katrineholm