Revisionsrapporter, granskningsår 2013 - Katrineholm