Revisionsrapporter, granskningsår 2012 - Katrineholm