Tillbaka Lättläst

Revision

En revision är en granskning av ett företag.
En revision görs av en revisor.

I Katrineholms kommun har fullmäktige
gett revisorerna ett uppdrag att granska kommunen.

Revisorerna granskar styrelse, nämnder
och de bolag som kommunen äger och är delägare i.

Revisorerna granskar att kommunen gör
det som fullmäktige bestämt att kommunen ska göra.

Revisorerna granskar att kommunen följer
lagar och bestämmelser.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*