Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Till nämndens uppgifter hör även:

  • tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen
  • handläggning enligt skuldsaneringslagen.

Nämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor, insatser mot familjevåld samt budgetrådgivningen.

Socialnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under socialnämnen lyder socialförvaltningen.

Nämndens ordförande är Marie-Louise Karlsson (S).

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*