Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden tillhandahåller fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar.

Nämnden ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd, trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samordning med andra förvaltningar (planfrågor) samt investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritidsanläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa.

Till Service- och tekniknämndens ansvarsområde hör även:

  • Stöd till kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel och personliga ombud.
  • Ansvar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker och grönområden, växthusanläggning samt skog och natur.
  • Tillagning av mat för servering och distribution till kommunens skolor, förskolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, service- och gruppboenden, dagcentraler samt pensionärer i eget boende.

Service- och tekniknämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

För beredning av nämndens ärenden finns ett arbetsutskott om sju ledamöter.

Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvaltningen.

Nämndens ordförande är Annelie Hedberg (S).

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*