Kulturnämnden

Kulturnämnden arbetar med ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, som ska bidra till att invånare väljer att stanna på orten och attrahera nya invånare.

Kulturnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten, den allmänna biblioteksverksamheten och för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Kulturnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
 
Kulturförvaltningen lyder under Kulturnämnden.

Nämndens ordförande är Cecilia Björk (S).