Tillbaka Lättläst

Kommunstyrelsen

Kommun-styrelsen (KS) är kommunens
politiska ledning. 

I kommun-styrelsen finns det 13 ordinarie
ledamöter och 13 ersättare.

Kommun-styrelsen har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomi.

I arbetet ingår det att leda och sätta mål för att styra
kommunens verksamheter.

Kommun-styrelsen har också ansvar för 
övergripande planeringen och en lång-siktig
hållbar utveckling.

I detta ingår bland annat planering och användning
av mark och vatten.  

I styrelsens ansvar ingår också arbete för:

  • Att se till att samhället utvecklas.
  • Att nya bostäder byggs.
  • Att vi använder energi på ett bra sätt.
  • Att se till att det är lätt att ta sig fram i kommunen.

Under kommun-styrelsen lyder
kommun-lednings-förvaltningen och
samhälls-byggnads-förvaltningen.

Göran Dahlström (S) är kommun-styrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*