Bildningsnämndens policy för allmänhetens frågor

För att medborgarna ska kunna få så bra svar som möjligt på sina frågor, har bildningsnämnden utformat en policy för allmänhetens frågestund. Följande gäller:

  • Frågorna ska vara av övergripande politisk karaktär och ställas till bildningsnämndens ledamöter.
  • Frågan får inte avse myndighetsutövning mot enskild person.
  • En fråga ska vara skriftlig och lämnas eller skickas in till bildningsförvaltningen senast fredag klockan 12 före sammanträdet veckan därpå.
  • Frågeställaren måste uppge namn, postadress, e-postadress och telefonnummer i det fall han eller hon behöver kontaktas före sammanträdet.
  • En fråga ska besvaras under det sammanträde som frågan ställts.
  • Frågan tas endast upp om den som ställt frågan är närvarande.
  • Frågestunden är begränsad till 30 minuter per sammanträde.
  • För att fler frågeställare ska hinna få sina frågor besvarade begränsas antalet frågor till två per frågeställare och tillfälle.
  • Om det finns tid, kan frågeställaren få ställa fler frågor.
  • Svaret på en fråga behöver inte vara skriftligt.
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*