Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola. 

I skolväsendet ingår också fritidshem som komplement till ovanstående utbildningar.

Utöver de lagstadgade verksamheterna ovan ansvarar bildningsnämnden för:

  • pedagogisk omsorg (hette tidigare familjedaghem)
  • den kommunala kulturskolan
  • fritidsgårdsverksamheten i landsbygden.

Det nationella uppdraget formuleras i skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen samt i läroplanerna.
  
Bildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Bildningsnämndens ordförande är Johan Söderberg (S).

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*