Mandatfördelning

Kommunfullmäktige

De 51 mandaten i kommunfullmäktige 2014-2018 fördelas på följande sätt:

  • Socialdemokraterna 24 mandat                           
  • Moderaterna 6 mandat   
  • Liberalerna 4 mandat
  • Centerpartiet 4 mandat
  • Vänsterpartiet 2 mandat
  • Miljöpartiet 3 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Sverigedemokraterna 6 mandat

Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna och kommer att använda partibeteckningen L. Namnbytet anmäldes till riksdagen den 24 november 2015

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*