Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige kommer först till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsen har flera uppgifter, några av uppgifterna är: 

  • förslag till budget
  • ansvara för personalpolitik
  • informationsverksamhet
  • näringslivspolitik
  • juridisk verksamhet
  • strategiskt folkhälsoarbete.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens ordförande är Göran Dahlström (S).

Under kommunstyrelsen finns två förvaltningar - kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*