Allmänhetens frågestund

Ställ frågor till dina politiker!

Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med Allmänhetens frågestund. Då har du som medborgare möjlighet att ställa frågor till dina politiker om kommunens verksamhet. Lämna dina frågor senast klockan 12 torsdagen före sammanträdet.

Frågorna lämnas/skickas eller e-postas till:

Kommunledningsförvaltningen
641 80  Katrineholm

E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se

Din fråga ska vara skriftlig och undertecknad. För att få svar på din fråga behöver du finnas med på sammanträdet.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis tredje måndagen i varje månad. Juli månad är sammanträdesfri.

Sammanträdena hålls oftast i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.

Om du vill veta mer läs i månadens annons eller i aktuell kallelse inför varje sammanträde.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*