Kommunfullmäktige

Presidiet med folk i Katrineholms kommunfullmäktige

I allmänna val vart fjärde år väljer kommuninvånarna ledamöter till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter och 28 ersättare (i praktiken 25 då inga ersättare kunnat utses för SD).

Av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare är 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Kommunfullmäktige beslutar i alla övergripande frågor som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget och skatt.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel tredje måndagen i varje månad. Alla är välkomna på mötet för att lyssna. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund.

Det går även att lyssna via närradion som direktsänder på 92,0 mhz.

Det är kommunledningsförvaltningen som administrerar fullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges ordförande är Torgerd Jansson (S).

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*