Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige har utsett Göran Dahlström (S) till kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande tituleras kommunalråd. Det är ett arvoderat heltidsuppdrag. Uppdraget är begränsat till mandatperioden 2015-2018. Efter 2018 års val ska det nyvalda fullmäktige på nytt utse ordförande i kommunstyrelsen.

Gruppledaren för varje parti i fullmäktige får ett särskilt arvode. Därmed skapas förutsättningar att verka för partiets mål och frågor.

Kommunfullmäktige har utsett Ewa Callhammar (L) som oppositionsråd för denna mandatperiod. Detta är ett arvoderat uppdrag utöver uppdraget som gruppledare.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*