Blanketter för förtroendevalda

De här två blanketterna är till för dig som är förtroendevald.

Begäran om ersättningar och arvode vid övrigt uppdrag

Intyg om förlorad arbetsinkomst

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*