Tillbaka Lättläst

Politisk organisation

Vid valet till kommun-fullmäktige 2014
fick social-demokraterna så många röster
att det räckte till 24 av 51 platser.

Så styr politikerna

Social-demokraterna har tillsammans med
Moderaterna kommit överens om
att styra tillsammans under mandat-perioden.

Fördelning av politiska platser

De platser som finns i fullmäktige ska vara visa den 
samman-sättning som finns i nämnderna.

Det innebär att platserna fördelas till de olika partierna,
efter hur många röster som de fått.

Det innebär att social-demokraterna och moderaterna
tillsammans har fler än hälften av platserna.

Så här arbetar politikerna

De flesta politiker har sina ordinarie arbeten
eller studier att sköta.
De arbetar med politiska uppdrag på fritiden.
Endast de som är förtroende-valda får betalt,
och det kallas ett års-arvode.

Kommunens personal är anställd och
ingår inte i den politiska organisationen.

Förtroende-valda

Förtroende-valda politiker är personer
som valts av kommun-invånarna.
De förtroende-valda bor i kommunen och vill engagera
sig i politiska partier och i den kommunala politiken.

Via den här länken finns information om hur du kan kontakta
förtroende-valda och vilka uppdrag de har:

Förtroendevalda i Katrineholms kommun

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*