Politisk organisation

Vid valet till kommunfullmäktige 2018 fick socialdemokraterna så många röster att det räckte till 23 av de 51 platserna. Socialdemokraterna har tillsammans med Moderaterna kommit överens om att styra tillsammans under mandatperioden.

Styrkeförhållandena i fullmäktige ska återspeglas i sammansättningen av nämnderna. Det innebär att socialdemokraterna och moderaterna tillsammans har fler än hälften av platserna.

De flesta politiker har sina ordinarie arbeten eller studier att sköta och bedriver därför sitt politiska uppdrag på fritiden. Endast de förtroendevalda som har ett förhållandevis krävande politiskt åtagande får ett årsarvode.

Kommunens personal är anställd och ingår därmed inte i den politiska organisationen.

Förtroendevalda

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Förtroendevalda i Katrineholms kommun

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*