Kallelser och protokoll 2014

Här hittar du vård- och omsorgsnämndens kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under repspektive sammanträdesdatum.

I ärendeförteckningen finns en sammanställning över årets ärenden/beslut

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*