Ärendeförteckning 2017, valnämnden

Valnämnden 2017-04-18

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       Information

3       Behörighet att företräda valnämnden

4        Valnämndens sammanträde 2017-2018

5       Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

6       Meddelanden 

Skicka ett tips om sidan till någon
Valnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 26
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*