Ärendeförteckning 2014, valnämnden

Valnämnden 2014-01-14

§ nr  Ärende

1      Behörighet att företräda valnämnden

2      Verksamhetsinformation

3      Meddelande

Valnämnden 2014-04-08

§ nr  Ärende

4       Förslag till bemanning av vallokaler vid valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014

5       Förslag till arvodering och andra ersättningar till valförrättare vid 2014 års val till Europaparlamentet och allmänna val

6       Valnämndens ansvar för valsedlar i vallokaler vid valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014

7       Förslag angående valskjutsar i samband med Europaparlamentsvalet den 25 maj

8       Information om utökad förtidsröstning vid de allmänna valen den 14 september

9       Verksamhetsinformation

10     Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

Valnämnden 2014-08-12

§ nr  Ärende

11     Bemanning av vallokaler vid riksdags- och kommunalvalen den 14 september 2014

12     Placering av valsedlar i röstningslokaler och vallokaler vid riksdags- och kommunalvalen den 14 september

13     Hantering av valsedlar i röstningslokaler och vallokaler vid riksdags- och kommunalvalen den 14 september

14     Valskjutsar i samband med valet till riksdag och kommuner den 14 september 2014

15     Förtidsröstning vid Ungkulturhuset Perrongen

16     Tillbakablick på Europaparlamentsvalet den 25 maj

17     Pågående planering inför valen till riksdag och kommuner den 14 september

Skicka ett tips om sidan till någon
Valnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 26
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*