Ärendeförteckning 2013, valnämnden

Valnämnden 2013-11-12

§ nr    Ärende

1         Förslag till valdistrikt och vallokaler för 2014 års val till Europaparlamentet och allmänna val

2         Förslag kostnadsfördelning för 2014 års val till Europa­parlamentet och allmänna val

3         Behörighet att företräda valnämnden

4         Valorganisationen 2014

5         Arvodering och andra ersättningar till valförrättare

6         Information om pågående planerings- och förberedelse­arbete

7         Valnämndens mötestider under 2014

8         Ökat valdeltagande m m

9         Tillgänglighet vid röstning

Skicka ett tips om sidan till någon
Valnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 26
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*