Ärendeförteckning 2009

Sammanträde 2009-03-10

§ nr Ärende

1 Fråga om valnämndens möten ska vara öppna för allmänheten
 
2 Information om valnämndens budget
 
3 Arvodering och andra ersättningar till valförrättare
 
4 Vallokaler
 
5 Valorganisation
 
6 Röstningslokaler och tider för förtidsröstning
 
7 Övriga frågor

Sammanträde 2009-04-22

§ nr Ärende

8 Information om tecknande av fullmakt
 
9 Information om utbildning av valförrättare
 
10 Information om valorganisationen
 
11 Vallokalernas öppettider under valdagen
 
12 Förtidsröstning
 
13 Institutionsröstning den 31 maj
 
14 Valskjutsar
 
15 Annonsering i press och på kommunens hemsida
 
16 Övriga frågor

Sammanträde 2009-05-19

§ nr Ärende

17 Ekonomisk rapport för valnämnden per den 30 april 2009
 
18 Fastställande av valorganisationen
 
19 Institutionsröstningen
 
20 Ersättning till valförrättare i samband med institutionsröstningen den 31 maj 2009
 
21 Förtidsröstning

Valnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 26
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*