Ärendeförteckning 2018, Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden 2018-02-20

§1 Fastställande av dagordning

§2 TEMA - Högre studier

§3 Verksamhetsinformation

§4 Viadidaktnämndens årsredovisning 2017

§5 Viaddiaktnämndens internkontrollrapport 2017

§6 Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2018

§7 Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende nyanländas etablering på arbetsmarknaden

§8 Yttrande över remiss Förslag till kompetensförsörjningsplan

§9 Anmälan av delegationsbeslut

§10 Meddelande Viadidaktnämnden 2018-02-20

____________________

Viadidaktämnden 2018-04-24

§11 Fastställande av dagordning

§12 Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande avseende helåret 2017

§13 Information om dataskyddsförordningen (GDPR) och nya kommunallagen

§14 Verksamhetsinformation

§15 Viadidaktnämndens kvalitetspris 2018

§16 Yttrande över remiss Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

§17 Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar under perioden 2018-02-12 -- 2018-04-15

§18 Meddelanden Viadidaktnämnden 2018-04-24 

____________________