Ärendeförteckning 2017

Viadidaktnämnden 2017-02-06

§1 Fastställande av dagordning

§2 Verksamhetsinformation

§3 Viadidaktnämndens årsredovisning 2016

§4 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2016

§5 Yttrande över remiss av övergripande granskning av intern kontroll Katrineholms kommun

§6 Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2017

§7 Strategi för högre studier 2017-2018

§8 Delegationsbeslut

§9 Meddelanden Viadidaktnämnden 2017-02-06

_________________

Viadidaktnämnden 2017-04-24

§10 Dagordning

§11 Verksamhetsinformation

§12 Månadsrapport februari

§13 Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande avseende helåret 2016

§14 Strategi för högre studier 2017-2018

§15 Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017

§16 Flytt av sammanträdesdag för Viadidaktnämnden

§17 Val av personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden

§18 Yttrande över remiss Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun

§19 Delegationsbeslut vuxenutbildning 2016-10-18 - 2017-03- 22

§20 Meddelanden Viadidaktnämnden 2017-04-24

_________________ 

Viadidaktnämnden 2017-06-12

§21 Fastställande av dagordning

§22 TEMA - Högre studier

§23 Verksamhetsinformation

§24 Delegationsordning för Viadiaktnämnden

§25 Information - Budgetprocess 2018

§26 Delegationsbeslut

§27 Utdelning av Viadidaktnämndens kvalitetspris

_________________

Viadidaktnämnden 2017-08-21

§28 Fastställande av dagordning

§29 Verksamhetsinformation

§30 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2018

§31 Antagande av riktlinjer för studiestartsstöd

§32 Meddelanden

_________________

Viadidaktnämnden 2017-09-18

§33 Fastställande av dagordning

§34 Verksamhetsinformation

§35 Delegationsordning för Viadidaktnämnden

§36 Delårsrapport för Viadidaktnämnden

§37 Övrigt

§38 Anmälan av delegationsbeslut

§39 Meddelanden Viadidaktnömnden 2017-09-18

_________________

Viadidaktnämnden 2017-11-13

§40 Fastställande av dagordning

§41 TEMA - Pågående projekt

§42 Verksamhetsinfomration

§43 Sammanträdesdagar 2018 - Viadidaktnämnden

§44 Revidering av riktlinjer för Viadidaktnämndens kvalitetspris

§45 Anmälan av delegationsbeslut

§46 Meddelanden

_________________

Skicka ett tips om sidan till någon