Ärendeförteckning 2016

Viadidaktnämnden 2016-02-29

§ 1 Fastställande av dagordning

§ 2 Information - Rapport från Skolinspektionen

§3 Information - Tillgänglighetsarbete

§ 4 Verksamhetsinformation

§ 5 Viadidaktnämndens årsredovisning 2015

§ 6 Viadidakts internkontrollrapport 2015

§ 7 Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2016

§ 8 Personuppgiftsombud

§ 9 Strategi och handlingaplan för digitalt och flexibelt lärande

§ 10 Meddelanden Viadidaktnämnden 2016-02-29

§ 11 Delegationsbeslut Viadidaktnämnden 2016-02-29

____________________________

Viadidaktnämnden 2016-04-25

§ 12 Fastställande av dagordning

§ 13 TEMA - Ungdomar

§ 14 Verksamhetsinformation

§ 15 Information - KS Regeringsbeslut

§ 16 Information - Delredovisning till Skolinspektionen

§ 17 Information - Revisionsrapport Granskning av integration och självförsörjning

§ 18 Månadsrapport 201603

§ 19 Revidering av delegationsordning för Viadidakt

§ 20 Delegationsbeslut Viadidakt 2016-04-25

§ 21 Meddelanden Viadidaktnämnden 2016-04-25

____________________________

Viadidaktnämnden 2016-06-13

§ 22 Fastställande av dagordning

§ 23 Verksamhetsinformation

§ 24 Information – Delredovisning uppdrag: Digitalt och flexibelt lärande

§ 25 Månadsrapport 2016-05

§ 26 Information – Nämndens underlag för övergripande plan med budget (info om nuläget i processen)

§ 27 Information – Medarbetarenkät

§ 28 Val av PUL-ombud

§ 29 Delegationsbeslut Viadidakt 2016-06-13

§ 30 Meddelanden Viadidaktnämnden 2016-06-13

____________________

Viadiaktnämnden 2016-08-22

§ 31 Fastställande av dagordning

§ 32 Verksamhetsinformation

§ 33 Nämndens underlag för övergripande plan med budget

§ 34 Yttrande över remiss – En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017 – 2019

§ 35 Meddelanden Viadidaktnämnden 2016-08-22

§ 36 Uppdrag till förvaltningen

___________________

Viadiaktnämnden 2016-09-26

§ 37 Fastställande av dagordning

§ 38 Verksamhetsinformation

§ 39 Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2016

§ 40 Yttrande över remiss: Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

§ 41 Yttrande över remiss:Motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

___________________

Viadidaktnämnden 2016-11-14

§ 42 Fastställande av dagordning

§ 43 Verksamhetsinformation

§ 44 Månadsrapport september

§ 45 Antagande av plan för systematiskt kvalitetsarbete inom Viadidakt Vuxnas lärande

§ 46 Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande 2016

§ 47 Antagande av plan mot diskriminering och kränkande behandling inom Viadidakts vuxenutbildning

§ 48 Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsyn av Viadidakts vuxenutbildning

§ 49 Sammanträdesdagar 2017 - Viadidaktnämnden

§ 50 Delegationsbeslut Viadidaktnämnden 2016-11-14

§ 51 Meddelanden Viadidaktnämnden 2016-11-14

___________________

Viadidaktnämnden 2016-12-05

§ 52 Fastställande av dagordning

§ 53 TEMA - Tuna

§ 54 Verksamhetsinformation

§ 55 Månadsrapport oktober 2016

§ 56 Viadidaktnämndens plan med budget 2017

§ 57 Strategi och handlingsplan för digitalt och flexibelt lärande

§ 58 Delegationsbeslut Viadidaktnämnden

§ 59 God jul

___________________

 


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*