Kallelse- Viadidaktnämnden 23 september 2010

Viadidaktnämnden sammanträder torsdag den 23 september kl. 16 i Hörsalen på Kulturhuset Ängeln i Katrineholm. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*