Viadidaktnämnden

Här hittar du viadidaktnämndens kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under respektive sammanträdesdatum. Nämndens möten är öppna för allmänheten.

I ärendeförteckningen finns en sammanställning över årets ärenden/beslut.

Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Viadidakts webbplats