Sammanträde den 17 maj 2017, socialnämnden - Katrineholm