Ärendeförteckning 2016

Socialnämnden 2016-01-20

§ 1 Fastställande av dagordning

§ 2 TEMA - Familjeenheten

§ 3 Sekretessärende

§ 4 Sekretessärende

§ 5 Förslag till förskottsbetalning av föreningsbidrag för år 2016

§ 6 Yttrande över förslag till revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd

§ 7 Attestförteckning 2016

§ 8 Verksamhetsinformation

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut

§ 10 Meddelanden

_______________

Socialnämnden 2016-03-02

§ 11 Fastställande av dagordning

§ 12 Årsredovisning för socialförvaltningen 2015

§ 13 Uppföljning av nämndens interna kontroll 2015

§ 14 Jämställdhetsplan för socialförvaltningen 2016-20019

§ 15 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2016

§ 16 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2015

§ 17 Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten 2015

§ 18 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) - fjärde kvartalet            2015

§ 19 Verksamhetsinformation

§ 20 Delegationsbeslut socialnämnden 2016-03-02

§ 21 Meddelanden socialnämnden 2016-03-02

_______________

Socialnämnden 2016-04-20

§ 22 Dagordning

§ 23 TEMA - Vårdnadsöverflytt

§§ 24 - 27 Sekretessärenden

§ 28 Återrapport från uppdraget om samordnad vård och omrosg på hemmaplan för samsjuka

§ 29 Ansökan om medel från integrationsfonden

§ 30 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2016

§ 31 Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2016

§ 32 Verksamhetsinformation

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden 2016-04-20

§ 34 Meddelanden socialnämnden 2016-04-20 

_______________

Socialnämnden 2016-06-15

§ 35 Fastställande av dagordning

§ 36 Tema – Verksamheten Vårnäs

§ 37 Reviderade riktlinjer försörjningsstöd

§ 38 Processen ensamkommande flyktingbarn

§ 39 Verksamhetsuppföljning

§ 40 Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden 2016-06-15

§ 41 Meddelanden socialnämnden 2016-06-15

_________________

Socialnämnden 2016-08-17

§ 42 Fastställande av dagordning

§ 43 Sekretessärende

§ 44 Sekretessärende

§ 45 Sekretessärende

§ 46 Sekretessärende

§ 47 Underlag för övergripande plan med budget för 2017 – 2019

§ 48 Yttrande gällande En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019

§ 49 Övertagande av handläggning av serveringstillstånd för Flens och Vingåkers kommun

§ 50 Övertagande av handläggning av dödsboanmälan för Flens och Vingåkers kommun

§ 51 Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd

§ 52 Tillsynsplan av serveringstillstånd

§ 53 Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

§ 54 Verksamhetsinformation

§ 55 Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden 2016-08-17

§ 56 Meddelanden socialnämnden 2016-08-17

___________________

Socialnämnden 2016-09-21

§ 57 Fastställande av dagordning

§ 58 TEMA – TUNA-projektet

§ 59 Sekretessärende

§ 60 Sekretessärende

§ 61 Delårsrapport för socialförvaltningen 2016

§ 62 Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst

§ 63 Yttrande över motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

§ 64 Verksamhetsinformation

§ 65 Amnälan av delegationsbeslut

§ 66 Meddelanden

___________________

Socialnämnden 2016-10-19

§ 67 Fastställande av dagordning

§ 68 Sekretessärende

§ 69 TEMA - Öppenvården

§ 70 TEMA – Vinka In

§ 71 Sammanträdesdagar 2017

§ 72 Verksamhetsinformation

§ 73 Delegationsbeslut socialnämnden 2016-10-19

§ 74 Meddelanden socialnämnden 2016-10-19

___________________

Socialnämnden 2016-12-07

§ 75 Fastställande av dagordning

§ 76 TEMA - Mercur

§ 77 Sekretessärende

§ 78 Sekretessärende

§ 79 Sekretessärende

§ 80 Sekretessärende

§ 81 Sekretessärende

§ 82 Nämndens plan med budget 2017

§ 83 Verksamhetsinformation

§ 84 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - tredje kvartalet 2016

§ 85 Anmälan av delegationsbeslut Socialnämnden 2016-12-07

§ 86 Meddelanden Socialnämnden 2016-12-07

§ 87 God jul

___________________


 


Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*