Sammanträde den 23 oktober 2012, kultur- och turismnämnden - Katrineholm