Sammanträde den 26 april 2011, kultur- och turismnämnden - Katrineholm