Sammanträde den 18 oktorber 2011, kultur- och turismnämnden - Katrineholm