Sammanträde den 22 juni 2010, kultur- och turismnämnden - Katrineholm