Sammanträde 23 februari 2010, kultur- och turismnämnden - Katrineholm