Sammanträde den 27 januari 2009 kultur- och turismnämnden - Katrineholm