Sammanträde den 15 september 2009, kultur- och turismnämnden - Katrineholm