Sammanträde den 2 september 2008, kultur- och turismnämnden - Katrineholm