Sammanträde den 20 februari 2008 kultur- och turismnämnden - Katrineholm