Sammanträde den 15 september, kultur- och turismnämnden - Katrineholm