Sammanträde den 20 februari 2007, kultur- och turismnämnden - Katrineholm