Sammanträde den 19 april 2007 § 7, kultur- och turismnämnden - Katrineholm