Sammanträde den 12 juni 2007, kultur- och turismnämnden - Katrineholm